Yuri Artukhin

Yuri Artukhin
  • Contest: Arctic biodiversity
  • Note: Northern Fulmar soft landing
  • Locate: Olyutorskiy Gulf, Northern Kamchatka
  • City: Petropavlovsk-Kamchatsky